11 நவம்பர் 2008

பலூன் கண்காட்சி ஒன்றில் பறக்க விடப்பட்ட பலூன்களின் வடிவங்கள்


கருத்துகள் இல்லை:

ஜனாதிபதி மைத்திரியின் ஈரானிய விஜயம்

                    இலங்கை   ஜனாதிபதி   மைத்ரிபால   சிறிசேன   கடந்த   வாரம்   இரண்டு   நாள்   அரசமுறைப்   பயணமாக ஈரான்   நாட்டுக்கு ...